MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Meritxell Mateu i Pi

Urodziła się 19.I.1966 r. Ukończyła historię na Uniwersytecie Paul Valéry de Montpeller oraz stosunki zagraniczne na l'Institut Lliure d'Estudi de les Relacions Internacionals w Paryżu. Należy do Partii Liberalnej Andory (PLA).

1995-1999 ambasador Andory we Francji, stała przedstawicielka przy Radzie Europy i przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),
1997 ambasador przy Unii Europejskiej, w Belgii i Luksemburgu,
1998 ambasador w Holandii,
1999 ambasador w Danii,
1999-2004 ambasador w Republice Federalnej Niemiec,
2001 ambasador w Słowenii,
06.VI.2005-02.V.2007 minister budownictwa mieszkaniowego, młodzieży, wyższego wykształcenia i badań naukowych,
02.V.2007-
09.VI.2009 minister spraw zagranicznych.