WICEPREMIERZY 2001-10

Men Sam An

Urodziła się w 1953 r. Znana także jako Mem San An lub Men San Orn. Pracowała niegdyś jako dziennikarka. W 1969 r. została żołnierką. W latach 70. XX. wieku walczyła przeciwko Czerwonym Khmerom.

1986-1993 członkini Biura Politycznego Kambodżańskiej Partii Ludowej (komunistycznej),
1998-2004 członkini Stałego Komitetu, Stałej Komisji Zgromadzenia Narodowego oraz przewodnicząca (komisji parlamentarnej?) ds. społecznych, zdrowia publicznego i kobiet,
2004-25.IX.2008 starsza (senior) minister oraz minister ds. stosunków parlamentarnych i inspekcji,
25.IX.2008- wicepremier bez teki.