WICEPREMIERZY 2001-10

Meglena Iwanowa Plugtschiewa-Aleksandrowa

Urodziła się 12.II.1956 r. w mieście Balczik nad Morzem Czarnym. Ukończyła studia z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska w Wyższym Instytucie Leśniczym w Sofii. Jest również absolwentką Niemieckojęzycznej Szkole Średniej (German Language High School) w Warnie. W 1989 r. obroniła na macierzystej uczelni pracę doktorską pt. "Leśna ekologia".

W latach 1981-1984 pracowała jako inspektorka w Regionalnym Dyrektoriacie Ochrony Środowiska w Warnie. Od 1984 do 1990 r. była wicedyrektorką Regionalnego Dyrektoriatu Leśnictwa w Warnie. W okresie 1990-1995 kierowała Departamentem Spraw Zagranicznych w Narodowym Dyrektoriacie Leśnictwa.

W latach 1995-2001 zasiadała w Zgromadzeniu Narodowym z ramienia Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BPS). Przed wydarzeniami z lat 1989-1991, Plugtschieva była członkiem Partii Komunistycznej. W latach 2001-2004 pełniła funkcję wiceministra rolnictwa i leśnictwa w rządzie Symeona Sakskokoburgotskiego. Po objęciu tej funkcji zrezygnowała z członkostwa w Radzie Najwyższej BPS. 16.XI.2004 r. została ambasadorem Bułgarii w Republice Federalnej Niemiec. Od 24.IV.2008 do 27.VII.2009 r. była wicepremier rządu bułgarskiego odpowiedzialną za monitorowanie i koordynowanie wykorzystaniem funduszy płynących z Unii Europejskiej. 20.I.2010 r. premier Bojko Borisow mianował ją bułgarską kandydatką na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pani wicepremier jest mężatką i matką 2 dzieci. Mówi po niemiecku, rosyjsku i angielsku.