WŁADCZYNIE 1150

Mechtild von Schwarzburg-Käfernburg (ok. 1130-93)

Była córką hrabiego Sizzo III von Schwarzburg-Käfrnburg i Giseli von Berg. Jej mężem przed 1158 r. został hrabia Adolf II von Holstein-Wagrien. Zginął w bitwie 06.VII.1164 r. Mechtild rządziła hrabstwem Holstein-Wagrien w latach 1164-1176 jako regentka w imieniu syna Adolfa III (ok. 1160-1225).