WICEPREMIERZY 2001-10
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Mayumi Moriyama

Urodziła się 07.XI.1927 r. w Tokio.

Wykształcenie:

1947 ukończyła Wydział Języków Obcych na Tsuda College,
1950 ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Tokio.

Kariera zawodowa i polityczna:

1950-1980 pracowała w Ministerstwie Pracy,
1974 mianowana dyrektorem generalnym w biurze ds. kobiet i niepełnoletnich (minors) w Ministerstwie Pracy,
1980 wybrana do Izby Radców (izba wyższa) z ramienia Partii Liberalno-Demokratycznej,
1984-1985 parlamentarna sekretarz stanu ds. zagranicznych,
1985
przywódczyni japońskiej delegacji na Światowej Konferencji Kobiet zorganizowanej przez ONZ w stolicy Kenii, Nairobi,
1986 wybrana ponownie do Izby Radców,
1987 -1989 przewodnicząca stałej parlamentarnej komisji ds. zagranicznych w Izbie Radców,
1989 minister stanu (dyrektor generalna Agencji Środowiska),
1989-1990 minister stanu (pierwsza sekretarz Gabinetu i rzeczniczka rządu),
1992
wybrana po raz trzeci do Izby Radców,
1992-1993 minister edukacji, nauki, sportu i kultury,
1996 wybrana po raz pierwszy do Izby Reprezentantów (izba niższa),
1997-1998 wiceprzewodnicząca Rady Generalnej Partii
Liberalno-Demokratycznej,
1998 wiceprzewodnicząca Rady Badań Politycznych w Partii Liberalno-Demokratycznej,
2000 wybrana ponownie do Izby Reprezentantów,
2000 przewodnicząca Komisji Badawczej ds. Systemu Edukacyjnego w Partii
Liberalno-Demokratycznej,
2000 p.o. przewodniczącej Rady Generalnej Partii Liberalno-Demokratycznej,
26.IV.2001-2003 minister sprawiedliwości i numer 3 w rządzie
.