MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Mayi Antillón Guerrero

Urodziła się w 1962 lub 1963 r.

2006-13.I.2008 szefowa frakcji parlamentarnej Partii Wyzwolenia Narodowego (PLN) w Zgromadzeniu Ustawodawczym,
13.I.2008-08.V.2010 minister komunikacji i relacji,
08.V.2010- minister gospodarki, przemysłu i handlu.