WŁADCZYNIE 1250

Matylda von Saarbrücken

Była młodszą córką hrabiego Szymona III z Saarbrücken i Lauretty Lotaryńskiej. Jej mężami byli Szymon II, pan Commercy, i Amadeusz, hrabia von Mömpelgard. Z pierwszego małżeństwa pochodził Szymon IV, hrabia Saarbrücken, a z drugiego - Walter, hrabia von Mömpelgard. W 1271 r. Matylda zastąpiła swą starszą siostrę Laurettę von Saarbrücken-Linange na stanowisku hrabiny Saarbrücken. Zmarła w 1274 r. jako wdowa.