WŁADCZYNIE 1200

Matylda II von Wied-Neuenburg

Była córką hrabiego Lamberta Młodszego von Wied-Neuenburg. W 1222 r. poślubiła hrabiego Sayn, Henryka III Wielkiego. Była jego drugą żoną. Nie mieli dzieci. Henryk III zmarł 01.I.1247 r. Matylda w 1247 r. rządziła hrabstwem Sayn, miastem i zamkiem Hachenburg, majątkiem Blankenburg, miastem Freusburg, zamkiem Hilkenrod, hrabstwem Hadamar, jurysdykcją Banne Maxsayn i wszystkimi innymi prawami dworskimi należącymi do dworu Sayn jako regentka w imieniu spadkobierców swego męża. W okresie 1247-po 1283 rządziła Löwnstein i innymi dobrami z jej oprawy wdowiej. Zmarła po 1283 r.