WŁADCZYNIE 1250

Matylda von Habsburg

Urodziła się w 1251 lub 1253 r. w Rheinfelden jako córka króla niemieckiego (od 1273 r.) Rudolfa I Habsburga i jego pierwszej żony Gertrudy von Hohenberg. 24.X.1273 r., w Akwizgranie, poślubiła księcia Bawarii Górnej Ludwika II Mocnego. Ich dziećmi byli: Rudolf I von der Pfalz, Matylda, Agnieszka, Anna i Ludwik (przyszły cesarz niemiecki Ludwik IV). Ludwik II Mocny zmarł 02.II.1294 r. w Heidelbergu. Książętami Bawarii Górnej zostali wspólnie Rudolf i Ludwik. Starszy brat chciał rządzić w imieniu młodszego, ale matka nie zgodziła się na to i sama została współregentką. Współczesnej jej źródła twierdzą, że "jej rządy były dobre i męskie". Ciągle kłóciła się z najstarszym synem. W 1302 r. została przez niego aresztowana i przewieziona do Monachium. Tam podpisała dokument, w którym zobowiązywała się, że nie będzie się już wtrącać do spraw państwa. Gdy tylko znalazła się poza granicami Bawarii uznała go za nieważny. Zdobyła poparcie swego brata Albrechta, księcia Austrii, młodszego syna Ludwika i wielu innych. W latach 1294-1304 była panią Vohbergu, Neuburga, Burglengenfeldu, Reidenburga, Ingolstadt, Aichach, Landsbergu i innych bawarskich miast w Szwabii. Zmarła 23.XII.1304 r.