WŁADCZYNIE 1250

Matylda von Braunschweig-Lüneburg

Urodziła się około 1230 r. jako córka księcia Ottona I Dziecięcia von Braunschweig-Lüneburg, z dynastii Welfów, i Matyldy Brandenburskiej. W 1245 r. poślubiła Henryka II Grubego, księcia Anhalt-Aschersleben. Z tego związku pochodzili: Otto I, Henryk III i Matylda. Henryk II zmarł 12.VI.1266 r. i wdowa po nim zaczęła władać księstwem Anhalt-Aschersleben jako regentka w imieniu synów. W latach 1275-1295 lub 1275-1296 była opatką klaszorów Gernrode i Frose jako Matylda I. Zmarła po 01.III.1295 r. a przed 11.VIII.1299 r.