WŁADCZYNIE 1100

Matylda Kijowska

Urodziła się około 1075 r. jako córka Kunegundy von Beichlingen i księcia Jaropełka z Turowa. Po 1087 r. wyszła za mąż za hrabiego Günthera von Schwarzburg. Miała z nim troje dzieci: Fryderyka I, Sizzo III i Bertę. Około 1100 r. odziedziczyła lenno (fief) kościelne Beichlingen. Zmarła po 1100 r. Jej następcą został syn Fryderyk.