WŁADCZYNIE 1200

Matylda II de Dampierre

Urodziła się około 1234 r. jako córka Archambauda IX de Dampierre i Jolanty I de Châtillon-sur-Marne, hrabiny Nevers, Auxerre i Tonnerre w latach 1250-1254. W 1242 r. Matylda wyszła za mąż za Eudoksjusza, księcia Burgundii. Jego młodszy brat Jan pojął później za żonę Agnieszkę, młodszą siostrę Matyldy. Mąż Matyldy był jej współwładcą. Ich dziećmi były: Jolanta II (przyszła hrabina Nevers), Małgorzata Burgundzka (przyszła hrabina Tonnerre) i Adelajda (Alicja) Burgundzka (przyszła hrabina Auxerre).

15.I.1249 r. zmarł Archambaud IX, ojciec Matyldy. Jedne źródła mówią, że Matylda została po nim panią Burbonii. Miała piastować to stanowisko do swojej śmierci. Według innych rządziła Burbonią w latach 1254-1262 lub 1257-1262. Są tacy, którzy twierdzą, że w latach 1249-1288 lub 1249-1257 lub 1254-1262 rządziła Agnieszka. W 1254 r., po śmierci matki, Matylda została hrabiną Nevers. W 1256 r., po śmierci swej prababki Matyldy I de Courtenay, Matylda II odziedziczyła hrabstwa Auxerre i Tonnerre. Została także hrabiną Perche-Goët, Montjoy, Thorigny, Broigny, Saint-Aignan oraz baronową de Donzy. Matylda II zmarła w 1262 r. W Burbonii zastąpiła ją siostra Agnieszka. Hrabstwami Nevers, Tonnerre i Auxerre miał zarządzać do swej śmierci jej mąż Eudoksjusz, który zmarł w 1266 lub 1269 r. Córki Matyldy miały objąć swe dziedzictwo w 1273 r. Inna wersja mówi, że Jolanta II objęła we władanie te trzy hrabstwa bezpośrednio po śmierci matki, a w 1273 r. przekazała siostrom Tonnerre i Auxerre. Trzecia wersja jest taka, że wszystkie siostry przejęły rządy nad swymi hrabstwami już w 1262 r.