WŁADCZYNIE 1300

Matylda I z Artois

Urodziła się w 1268 lub w 1270 r. jako córka Roberta II, hrabiego Artois i pana de Conches, oraz Amicie de Courtenay. Wyszła w 1285 r. za mąż za hrabiego-palatyna Burgundii Ottona IV, z którym miała następujące dzieci: Roberta, Joannę Burgundzką i Blankę Burgundzką. W 1298 r., po przedwczesnej śmierci swego brata Filipa, Matylda została dziedziczką swego ojca. Hrabiną Artois i panią de Conches została po jego śmierci 11.VII.1302 r. O władzę musiała walczyć z swym kuzynem Robertem III z Artois. Była znakomitą administratorką i doprowadziła do złamania buntu szlachty. 26.III lub 04.IV.1303 r. w bitwie zginął mąż hrabiny. Matylda objęła władzę w Burgundii jako regentka w imieniu najstarszego syna, Roberta. W 1307 r. córka Matyldy, Joanna Burgundzka, poślubiła Filipa V, przyszłego króla Francji. W następnym roku jej młodsza córka Blanka wyszła za mąż za Karola IV, kolejnego przyszłego władcę Francji. W 1309 r. Robert III z Artois przegrywa z Matyldą proces o władzę nad Artois. W 1314 r. dochodzi do "Skandalu w Wieży Nesle" - Joanna Burgundzka, Blanka i ich kuzynka Małgorzata zostały oskarżone o cudzołóstwo. Blanka i Małgorzata zostały skazane na uwięzienie w zamku Château-Gaillard. Blanka urodziła dziecko strażnikowi więziennemu, przez co matka wyrzekła się jej. Robert, syn Matyldy, umiera w 1315 r. Jego następczynią zostaje siostra, Joanna Burgundzka. Matylda nadal rządziła Burgundią jako regentka w imieniu nieobecnej córki do 1321 r. Rok później Robert III z Artois zorganizował powstanie szlacheckie przeciwko rządom Matyldy. W 1317 r. Joanna Burgundzka została królową-małżonką Francji. W 1318 r. Robert III z Artois po raz drugi bezskutecznie usiłował sądownie pozbawić ciotkę władzy. W 1331 r. został pozbawiony tytułów i wygnany z Francji. W 1322 r. zmarł na dyzenterię zięć Matyldy, król Francji Filip V. Jego następcą został brat, Karol IV - żonaty z Blanką, drugą córką Matyldy. 19.V.1322 r. papież Jan XXII uznał małżeństwo Karola i Blanki za nieważne.  Hrabina Matylda I zmarła otruta 28.X.1329 r. w Paryżu. Zleceniodawcą mordu był Robert III z Artois, a wykonawczynią była zaufana dwórka hrabiny, "czarownica", alchemiczka i znachorka Beatrice d'Hirson. Hrabstwo Artois po śmierci Matyldy odziedziczyła jej córka, Joanna Burgundzka.