WŁADCZYNIE 1000-1100

Matylda Flandryjska

Urodziła się około 1031 r. jako córka hrabiego Baldwina V z Flandrii i Adeli Kapet. W 1052 r. wyszła za mąż za księcia Wilhelma Zdobywcę z Normandii. Urodziła mu 10 dzieci. Wilhelm polegał na swej żonie i ufał jej. Pomogła mu w zwycięskiej wyprawie na Anglię w 1066 r. Od tego czasu do końca swego życia była regentką w Normandii i (czasami) w Anglii w trakcie nieobecności małżonka. Działała także jako rozjemczyni między mężem a synem Robertem, w trakcie rebelii tego ostatniego. Matylda zmarła 02.XI.1083 r.