WŁADCZYNIE 1300

Matylda Brunszwicka

Urodziła się około 1276 r. jako córka Albrechta I Welfa, księcia brunszwickiego na Lüneburgu, i Alessiny Aleramo, córki Bonifacego II Aleramo margrabiego Montferratu. Była narzeczoną Eryka, syna króla Danii Eryka V (VII). Nie doszło jednak do zawarcia małżeństwa między nimi. W III.1291 r. poślubiła Henryka I (III) księcia głogowskiego i żagańskiego. Z tego związku pochodzili: Henryk II (IV) Wierny żagański, Konrad namysłowsko-oleśnicki, Jan ścinawski, Przemko głogowski, Bolesław oleśnicki, Agnieszka, Katarzyna, Jadwiga i Salomea. Henryk I (III) zmarł w 1309 r. Do 1312 r. Matylda współrządziła księstwami głogowskim i żagańskim jako regentka wraz z synami. Zmarła w 1318 r. między 26.IV a 31.VIII. Pochowano ją w kolegiacie głogowskiej.

Źródła:

1. red. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.