WŁADCZYNIE 1200

Matylda Brabancka

Urodziła się około 1200 r. jako córka księcia Brabancji Henryka I i Matyldy z Boulogne i Alzacji. Jej pierwszym mężem został w 1212 r. palatyn Renu Henryk VI (zmarł w 1214 r.). Przed 06.XII.1214 r. wyszła za mąż za hrabiego Holandii Florisa IV. Z tego związku pochodzili: Wilhelm II, Floris, Adelajda, Małgorzata i Matylda. Floris IV zmarł 19.VII.1234 r. w Corbie we Francji. Po jego śmierci hrabina Flandrii i Hainaut Joanna I z Konstantynopola podarowała Matyldzie i jej najstarszemu synowi Wilhelmowi hrabstwo Zelandię jako lenno. Regentem Holandii został jej szwagier Wilhelm, który okupował jej dobra posagowe w Monster, Maasland, Lier i Zoutevenen. W 1235 r. w zamian za nie przekazała mu władzę regencyjną w Zelandii. W 1238 r. regentem w imieniu jej syna został inny szwagier, biskup Utrechtu Otto. Już w następnym roku Wilhelm II stał się pełnoletni i sam przejął ster rządów. Matka była bardzo wpływową politycznie postacią za jego rządów. Umieszczała swą pieczęć na jego pierwszych dekretach i była świadkiem na wielu późniejszych tego typu dokumentach wydanych w kancelarii syna. Wilhelm II zmarł 28.I.1256 r. Jego następcą został 2-letni syn, Floris V. Regencję w jego imieniu sprawowali wuj Floris i ciotka Adelajda - kolejne dzieci Matyldy Brabanckiej. Hrabina Matylda założyła wiele instytucji kościelnych i klasztorów. Zmarła 22.XII.1267 r.