WŁADCZYNIE 750-1000

Matylda II

Urodziła się w 949 r. jako córka Liudolfa, najstarszego syna cesarza Ottona I Wielkiego, i Idy, córki księcia szwabskiego. W bardzo młodym wieku została oddana do klasztoru. Nastąpiło to prawdopodobnie w 953 r. W latach 971-1011 stała na czele opactwa w Essen. W 998 r. założyła klasztor Rellinghausen (dziś dzielnica Essen). Zmarła 05.XI.1011 r.