WŁADCZYNIE 1200

Matylda

Była córką Maola Choluima, hrabiego Angus, i Marii, córki i dziedziczki Humphrey'a de Berkeley. W latach 1240-1246 Matylda była hrabiną Angus. Jej pierwszym mężem był Jan Comyn, który zmarł już w 1242 r. Kolejnym małżonkiem hrabiny został Gilbert de Umfraville, baron Prudhoe. Ich synem (i następcą Matyldy) był Gilbert de Umfraville, pierwszy hrabia Angus. Drugi mąż Matyldy zmarł 13.III.1245 r. Po raz trzeci wyszła za mąż przed 22.XII.1247 r. za Ryszarda z Dover, wnuka króla Anglii Jana I bez Ziemi. Miała z nim syna Ryszarda i córkę Izabelę Matyldę. W 1246 r. Matylda ustąpiła na rzecz swego najstarszego syna Gilberta. Zmarła po 1247 r.