MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Massouma al-Mubarak

Urodziła się w 1951 r. Jest szyitką. 20 lat później otrzymała bakalaureat z nauk politycznych na Uniwersytecie Kuwejckim, w 1973 r. uzyskała dyplom z planowania w Arabskim Instytucie Planowania w Kuwejcie. Pracę magisterską z nauk politycznych obroniła na Uniwersytecie Północnego Teksasu w USA w 1976 r. Na Uniwersytecie Denver w USA obroniła pracę magisterską z stosunków międzynarodowych w 1980 r. a 2 lata później obroniła tam doktorat z tej samej dziedziny. Ta działaczka praw człowieka, feministka i publicystka (ma swoje kolumny w takich lokalnych i regionalnych gazetach, jak: Al-Qabas, Al-Watan, Al-Anbaa, Akhbar Al-Khalij, Saudi Al-Watan) od 1983 r. wykłada stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kuwejckim. W latach 1986-1988 była "visiting professor" na Uniwersytecie Denver. W latach 1990-1992 pracowała na Uniwersytecie Bahrajnu. Od 1985 do 1987 r. oraz od 2000 do 2001 r. kierowała Departamentem Nauk Politycznych na Uniwersytecie Kuwejckim. 12.VI.2005 r. została mianowana ministrem planowania oraz ministrem stanu ds. rozwoju administracji. 19.VI została zaprzysiężona jako minister i członkini parlamentu (wszyscy członkowie kuwejckiego są na mocy prawa członkami parlamentu). Jest pierwszą w historii swego kraju kobietą-ministrem i członkinią parlamentu. Jako minister planowania kierowała społecznym i gospodarczym rozwojem kraju oraz zagraniczną współpracą gospodarczą w zgodzie z budżetem państwa i islamską tradycją. Czynne i bierne prawa wyborcze Kuwejtki uzyskały 16.V.2005 r. po długiej walce. Po swej nominacji powiedziała: "Ten zaszczyt nie jest dla mnie, lecz dla każdej kobiety, która walczyła, by udowodnić, że kobiety są w stanie sprawować ważne funkcje w państwie". Wcześniej dwie kobiety zostały wybrane do rady miejskiej Kuwejtu. Od 10.VII.2006 r. pani Mubarak była ministrem transportu (komunikacji). Jej poprzednie stanowisko zostało zlikwidowane. 25.III.2007 r. została ministrem zdrowia. Tym razem w składzie nowego gabinetu znalazła się druga kobieta - minister edukacji Nuriya al-Sebih. 25.VIII.2007 r. pani al-Mubarak podała się do dymisji z powodu śmierci dwóch pacjentów w szpitalu, w którym wybuchł pożar.