WŁADCZYNIE 1250

Maryna Smilcena

Urodziła się przed 1292 r. jako córka cara Bułgarii Smilca i córki bułgarskiego cara Konstantyna Ticha lub Smilceny. W 1298 r. została wydana za mąż za Eltimira. Ich jedynym synem był Iwan. Smilcena mianowała ich despotą i despoiną Kranu. Maryna była silną osobowością i wywierała znaczny wpływ na politykę męża i syna, których obu przeżyła. Zmarła 07.IV.1355 r.