PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Mary J. Lawrence

Pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych i średnich. Była także pisarką, wydawczynią i dziennikarką polityczną. Od 1982 r., wraz z mężem Jamesem Lawrence (nieżyjącym już), wydawała gazetę "Caymanian Herald". To samo robiła z gazetą "Nor’wester magazine". O polityczne stanowisko ubiegała się po raz pierwszy w 1968 r. Od tego czasu stale jest obecna na arenie politycznej. W 2005 r. była niezależną kandydatką do parlamentu z okręgu Bodden Town. 27.V.2009 r. objęła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia Ustawodawczego. Jest pierwszą nie-parlamentarzystką na tym stanowisku w historii Kajmanów.