GUBERNATORKI 1981-1990

Dorothy Mary Donaldson

Urodziła się 29.VIII.1921 r. W 1966 r. została pierwszą sędziną w londyńskim Court of Common Council. W 1975 r. została pierwszą kobietą-aldermanem (urzędniczką magistratu ds. porządku publicznego) w londyńskim City. W 1981 r., także jako pierwsza kobieta, została tam szeryfem. W okresie 1983-1984 była pierwszą kobietą-Lordem Mayorem Londynu. Urząd Lorda Mayora kieruje instytucją Corporation of London, która stanowi najwyższą władzę w City. Jednym z głównych zadań Lorda Mayora jest reprezentowanie w kraju i zagranicą londyńskiego City, jak również całego brytyjskiego sektora finansowego. Lord Mayor jest również głównym sędzią City, admirałem Portu Londyńskiego oraz prezesem lub patronem wielu społecznych i charytatywnych organizacji. Jej mężem był John Francis Donaldson, Baron Donaldson of Lymington. Zmarła 04.X.2003 r.