WŁADCZYNIE 500-750

Martyna (ok. 595-po 641)

Była córką patrycjusza Eutroposa i Marii, siostry cesarza bizantyńskiego Herakliusza I (rządził w latach 610-641). W 612 r. wyszła za mąż za tego ostatniego. Została matką wielu dzieci, w tym przyszłego cesarza Herakleonasa. Po śmierci Herakliusza 11.II.641 r. Herakliusz Konstantyn (starszy syn zmarłego z pierwszej żony) objął pełnię władzy, jednak rządził tylko przez cztery miesiące. Zmarł 25.V na gruźlicę, choć jego zgon przypisywano także byłej cesarzowej, macosze Martynie. Ta ostatnia była wraz z nim współregentką w imieniu swego syna. Potem oboje zostali okaleczeni i skazani na wygnanie. Cesarzowa miała sprzyjać monoteletom.