WŁADCZYNIE 316-1

Martia Proba

Jej siedziba znajdowała się w Londynie, a rządy sprawowała tak mądrze, że uzyskała przydomek Proba - Sprawiedliwa. Szczególnie poświęciła się wprowadzaniu sprawiedliwych praw dla swych poddanych. Od niej pochodzą podstawy prawa wspólnotowego (common law). Słynne prawa króla Alfreda i króla Edwarda Wyznawcy są wznowieniem i kompilacją praw Martii, znane jako "statuty martiańskie".