PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Martha Chavez Cossio de Ocampo

Urodziła się 12.I.1953 r. w Callao. Z wykształcenia prawniczka i magister stosunków międzynarodowych.
1972-1984 studencka praktyka prawnicza w Ministerstwie Pracy,
1992- członkini Kongresu (parlamentu),
VI-X.1992 sekretarz rządu,
VII.1995 przewodnicząca junty przygotowującej nowy Kongres (parlament),
VII.1995-VII.1996 przewodnicząca Kongresu,
1996-1997 przewodnicząca parlamentarnej komisji spraw zagranicznych,
VIII.1997-2000 przewodnicząca parlamentarnej komisji obrony narodowej i porządku wewnętrznego,
1994-95 rzeczniczka Zmiany 90/Nowej Większości (C 90/NM),
ok. 2000- przewodnicząca partii Nowa Większość,
09.IV.2006 kandydatka na prezydenta Peru z ramienia fujimoristowskiego Sojuszu na rzecz Przyszłości - zdobyła 7,43% głosów.