WŁADCZYNIE 1250

Marjorie

Była córką i dziedziczką Nialla, hrabiego Carrick, i Małgorzaty Stewart. W latach 1256-1292 była hrabiną Carrick. Pierwszym mężem Marjorie był Adam de Kilconcath, który zginął w 1270 r. na ósmej krucjacie. W 1271 r. poślubiła Roberta de Brusa, hrabiego Annadale. Po ślubie został on hrabią Carrick de jure uxoris (na mocy praw żony). Ich dziećmi byli: Krystyna Bruce, Robert Bruce (przyszły król Szkocji), Izabela Bruce, Niall lub Nigel Bruce, Edward Bruce, Tomasz Bruce, Aleksander Bruce, Maria Bruce, Małgorzata Bruce i Matylda Bruce. Marjorie zmarła w 1292 r. Jej następcą został najstarszy syn.