WŁADCZYNIE 1400

Mariota

Była córką Eufemii I, hrabiny Ross, i sir Waltera Leslie. Wyszła za mąż za Dómhnalla Íle. Ich dziećmi byli Aleksander i Mariota.  W 1415 r. jej bratanica Eufemia II, za namową swego macierzystego dziadka, oddała hrabstwo Ross w ręce swego wuja Jana, hrabiego Buchan. Mariota, przy wsparciu swojego męża, zaczęła walczyć o władzę nad hrabstwem. W 1437 r. jej syn został uznany prawowitym hrabią Ross przez króla Szkocji Jakuba I. Hrabina Mariota zmarła w 1440 r.