SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Marie-Marguerite Dufay

Urodziła się 21.V.1949 r. Należy do Partii Socjalistycznej.

1989-1995 radna miejska w Besançon,
1995-2004 wiceburmistrzyni Besançon,
2004- radna regionalna w regionie Franche-Comté,
2004-05.I.2008 wiceprzewodnicząca rady regionalnej Franche-Comté,
05-24.I.2008 p.o. przewodniczącej rady regionalnej Franche-Comté,
24.I.2008- przewodnicząca rady regionalnej Franche-Comté
.