KOBIETY P.O. MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Marie Arianne Navarre-Marie

Urodziła się 03.III.1961 r. Posiada stopień bakałarza nauk humanistycznych z ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Napier. Jest mężatką i matką dwojga dzieci: Jeana Davida i Magalie. Wchodzi w skład Komitetu Centralnego Walczącego Ruchu Mauritiusa (MMM) i jest tam wiceprzewodniczącą Biura Politycznego oraz zastępczynią sekretarza generalnego odpowiedzialną za sprawy kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.

Kariera zawodowa:

1983-1990 dziennikarka-reporterka w Le Nouveau Militant,
1991-1992 odpowiedzialna za public relations w zarządzie Grupy Kompanii Le Mauvilac,
1993 doradczyni ds. komunikacji w Ministerstwie Ziemi i Mieszkalnictwa,
1994-1995 dziennikarka w “Business Magazine” i konsultantka PR w Business Public Relations ( Price Water House).

Kariera polityczna:

1982-1983 członkini Zgromadzenia Narodowego z MMM,
1985-1988 radna miejska w Port Louis,
1995-1997 wiceminister (Junior Minister) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej,
1997-1999 członkini Zgromadzenia Narodowego z ramienia MMM,
1997-1999 rzeczniczka MMM ds. kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych,
IX.1999- minister ds. kobiet, dzieci i rodziny,
I-01.II.2005 p.o. ministra spraw zagranicznych.