SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
WŁADCZYNIE
PRZEWODNICZĄCE ZGROMADZEŃ PRAWODAWCZYCH PRZED XX WIEKIEM

Marie Alliére-Collings (1791-1853)

W latach 1852-53, jako dziedziczna pani (Seigneur) Sark, pełniła również funkcję przewodniczącej tamtejszego parlamentu (Chief Pleas). W 1833 r. odkryto na Little Sark złoża miedzi i srebra, co doprowadziło do stworzenia Sark Mining Company. Aby sfinansować to przedsięwzięcie, ówczesny Seigneur Sark uzyskał zezwolenie króla na zastawienie wyspy Johnowi Alliére, bogaczowi z wyspy Guernsey. Przedsięwzięcie się nie udało i Seigneur w 1847 r. popadł w długi. Peter Carey Le Pelley, za pozwoleniem królewskim, w 1852 r. sprzedał Sark córce i dziedziczce Johna Alliére, Marie Alliére-Collings. Była ona wdową po T.G.Collinsie. Po jej śmierci w 1853 r. nowym panem Sark został jej syn,Reverend W.T.Collings.