SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Marie-Christine Blandin

Urodziła się 22.IX.1952 r. Uczyła biologii w szkole średniej. W okresie 31.III.1992-20.III.1998 była przewodniczącą Rady Regionalnej w regionie Nord-Pas-De-Calais. 23.IX.2001 r. została wybrana do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Od 1998 r. była przywódczynią Zielonych w Radzie Regionalnej.