WŁADCZYNIE 1000-1100

Mariam z Vaspurakanu

Była córką Senakerima II z Vaspurakanu, króla Armenii, i pierwszą żoną króla Jerzego I z Gruzji. Po śmierci męża była regentką w imieniu syna Bagrata IV. Rządziła w latach 1027-ok. 1036. Bizantyński cesarz Konstantyn VIII nie uznał praw Bagrata do tronu i w 1029 r. najechał Gruzję. Wspierał kuzyna króla, Demetra z Artanuji. Po śmierci cesarza w 1030 r. Mariam wynegocjowała, podczas pobytu w Konstantynopolu, rozejm z Bizancjum. Królowa żyła jeszcze w 1054 r., kiedy to ponownie przebywała wraz z synem w stolicy Biznacjum.