WŁADCZYNIE 1300

Maria z Artois

Urodziła się w 1291 r. jako córka Filipa z Artois, pana de Conches, i Blanki Bretońskiej. W 1309 r. poślubiła margrabiego Namur Jana I. Ich dziećmi byli: Jan II, Gwidon II, Henryk, Blanka, Filip III, Maria, Małgorzata, Wilhelm I, Robert, Ludwik i Elżbieta. Jan I zmarł 30.I.1330 r. Maria do około 1336 r. rządziła w imieniu Jana II. W latach 1337-około 1344 była regentką Namur w imieniu Wilhelma I. Zmarła w 1365 r.