MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Maria Teresa Pinto Basto Patrício Gouveia

Urodziła się 18.VII.1946 r. Zdobyła licencjat z historii na Uniwersytecie Klasycznym w Lizbonie. Pracowała potem w administracji publicznej. Od 1987 r. zasiada w Zgromadzeniu Republiki (parlamencie) w ławach Partii Socjaldemokratycznej. W latach 1982-1985 pracowała jako dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury. Podczas swej kariery politycznej sprawowała następujące funkcje: sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury (1985-1989), sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (1991-1993), ministra środowiska (1993-1995). Od 09.X.2003 do 17.VII.2004 r. była pierwszą kobietą sprawującą funkcję szefowej dyplomacji Portugalii i czwartą w rządzie Jose Manuela Durao Barroso. Pozostałe trzy panie kierowały resortami szkolnictwa wyższego, finansów i sprawiedliwości. Odeszła z rządu dlatego, że sprzeciwiała się powołaniu Pedro Santany Lopesa na urząd premiera.