KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1870-1990
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Maria Soccoro Ramirez

1977 przewodnicząca Socjalistycznej Partii Robotniczej,
04.VI.1978 kandydatka na prezydenta Kolumbii