WŁADCZYNIE 1200

Maria z Rurykowiczów Rostowska

Urodziła się około 1246 r. jako córka księcia jarosławlskiego Wasilijia Wsiewołodowicza i Kseni. Wasilij zmarł w 1249 r. Dziedziczką księstwa jarosławlskiego została mała Maria. Zaręczono ją jeszcze w tym samym roku z księciem możajskim Teodorem Czarnym. Ślub zawarli w 1260 r. Dzięki temu małżeństwu Teodor został księciem Jarosławla. Maria urodziła im syna Michała. Zmarła w 1281 r.