WŁADCZYNIE 1150

Maria Porfirogenetka

Urodziła się w III.1152 r. Była córką cesarza bizantyńskiego Manuela I Komnenosa i jego pierwszej żony Berty von Sulzbach (przyjęła po ślubie imię Irena). W 1163 r. została zaręczona z przyszłym królem Węgier Belą III. Jej ojciec, nie posiadający w tym czasie legalnego męskiego potomka, był nawet gotowy desygnować Belę na swego ewentualnego dziedzica. Zaręczyny zostały zerwane w 1169 r. Na świecie był już wtedy Aleksy II, syn Manuela i Marii z Antiochii. Kolejnym narzeczonym Marii został król Sycylii Wilhelm II, ale i w tym przypadku zaręczyny zerwał ojciec narzeczonej. W 1179 r. mężem cesarzówny został wreszcie Renier z Montferratu. Po ślubie przybrał on imię Jan i dostał tytuł cezara. Cesarz Manuel zmarł 24.IX.1180 r. Regentką Bizancjum w imieniu Aleksego II została Maria z Antiochii. Kontynuowała prozachodnią politykę swego zmarłego męża. Bardzo wpływową postacią na jej dworze był protosebastos i protovestiarios Aleksy. Plotkowano nawet o tym, że jest kochankiem cesarzowej. Maria nie była lubiana z tego powodu, że uważano ją za "łacinniczkę". Faworyzowała włoskich kupców. Jej regencję powszechnie uważano za niekompetentną. To niezadowolenia wykorzystała jej pasierbica Maria Porfirogenetka i przyszły cesarz Andronik I. Cesarzówna być może uważała, że to ona, jako najstarsze dziecko cesarza Manuela, jest prawowitą następczynią tronu. Z swym małżonkiem zaczęła spiskować przeciwko regentce. Po swej stronie mieli patriarchę, a świątynia Mądrości Bożej stała się centrum ich działań. Patriarcha został aresztowany przez siły cesarzowej. Doprowadziło to do otwartej wojny na ulicach Konstantynopola. 02.III.1180 r. Porfirogenetka została żoną Reniera z Montferratu. W tym samym dniu Aleksy II poślubił Annę-Agnieszkę Sabaudzką. W II.1181 r. spiskowcy usiłowali zamordować protosebastosa. Intryga wyszła jednak na jaw i jej uczestnicy zostali uwięzieni. Maria Porfirogenetka w 1182 r. zaprosiła do Konstantynopola Andronika I Komnenosa, kuzyna swego ojca. Ten sprowokował masakrę "łacinników" w tym mieście dokonaną rękami Greków. Po zdobyciu miasta otruł w VII.1182 r. Porfirogenetkę i jej męża.