GUBERNATORKI 1996-1999

Maria Piór

Urodziła się 06.XI.1954 r. w Pionkach. Ukończyła administrację na Uniwersytecie Gdańskim oraz prawo na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała w administracji publicznej. W latach 90. była kierowniczką Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najpierw była związana ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, a potem z Platformą Obywatelską. W okresie 1998-01.I.1999 była ostatnim wojewodą elbląskim. Potem była radną w sejmiku warmińsko-mazurskim z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Do 2002 r. piastowała stanowisko dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Do 2007 r. była naczelniczką Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zasiadała we władzach regionalnych Platformy Obywatelskiej.