KOBIETY-WICEPREZYDENCI
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Maria Paretti

1961-1966 wiceprzewodnicząca Rady Państwa i wiceprezydent Rumunii.

Przed objęciem urzędu wiceprezydenta była członkinią Rady Państwa przez kilka lat.