WŁADCZYNIE 1400

Maria Melissene

Była córką Leona Melissenesa, archonta Astros i jego nieznanej z imienia żony. Wyszła za mąż za księcia Aten i władcę Teb Antoniego I Acciaiuoli. Nie mieli dzieci. Jej oprawą wdowią były: Astros, Leonidi  i inne ziemie w Kynourii. Antoni I zmarł w 1435 r. Na swojego następcę wyznaczył swego krewnego Nerio II Acciaiuoli. Maria miała rządzić księstwem Aten w jego imieniu jako regentka. Księżna nie zamierzała jednak podporządkować się woli zmarłego i chciała, by władzę objęli jej krewni z rodziny Chalkokondylos. Wojna między nią a Nerio II zakończyła się dopiero wraz z zawarciem przez nich małżeństwa. Data śmierci Marii nie jest znana.