WŁADCZYNIE 1400

Maria Mazowiecka

Urodziła się w 1410 r. jako córka księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry, siostry króla Polski i wielkiego księcia Litwy Władysława II Jagiełły. 24.VI.1432 r. poślubiła w Poznaniu księcia stargardzkiego i słupskiego Bogusława IX, kuzyna (ich ojcowie byli braćmi) króla Danii, Norwegii i Szwecji Eryka Pomorskiego, którego wedle umów ze stanami Szwecji i Danii miał w tych królestwach być następcą. Małżeństwo z księciem słupskim umacniało antykrzyżacki sojusz Bogusława IX z Władysławem II Jagiełłą, w wyniku którego zakon krzyżacki tracił lądową łączność z Rzeszą. Krzyżacy próbowali więc nie dopuścić do zawarcia tego małżeństwa. Z tego powodu obawiający się zamachu Bogusław IX przybył do Poznania w przebraniu pielgrzyma. Z tego związku pochodziły: Zofia (żona Eryka II i matka Bogusława X) i Aleksandra oraz trudna do ustalenia liczba córek, które zmarły w dzieciństwie. Księżna owdowiała 07.XII.1446 r. Do 1449 r. rządziła księstwem stargardzkim i księstwem słupskim jako regentka w imieniu nieobecnego Eryka Pomorskiego. Zmarła 14.II.1454 r.