GUBERNATORKI 1568
WŁADCZYNIE 1550

Maria Małgorzata de Mérode (1560-1588)

Dostała hrabstwo jako markizat (? Marchionate) od Stanów Brabancji. Po bezpotomnej śmierci jej wuja, Jana IV van Glymesa, w 1567 r., było zarządzane przez króla Hiszpanii. Rządziła nim w latach 1577-1582. Od 1578 r. współrządziła nim wraz z mężem, Janem baronem van Wittem. Oboje zostali usunięci przez Holendrów, po tym, kiedy wzięli stronę Hiszpanów. Hrabstwo przeszło w ręce księcia orańskiego. Po roku 1588 otrzymała je jej najstarsza córka, Maria.