WICEPREMIERZY 2001-10
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Maria Manuela Dias Ferreira Leite

Urodziła się 03.XII.1940 r. w Lizbonie. Z wykształcenia jest ekonomistką. Jej pradziadkiem jest José Dias Ferreira, były premier Portugalii.

Kwalifikacje akademickie:

1963 licencjat z ekonomii na Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras

Aktywność polityczna:

Rządowa i parlamentarna:

1990-1991 sekretarz stanu ds. budżetu,
1991-93 asystent sekretarza stanu ds. budżetu,
1991-95 i 1995-2000 członkini Zgromadzenia Republiki,
1993-95 minister edukacji,
1995-99 przewodnicząca parlamentarnej komisji gospodarki, finansów i planowania,
1996-2001 wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej Partii Socjaldemokratycznej (PSD),
IX.2001- przewodnicząca frakcji parlamentarnej Partii Socjaldemokratycznej (PSD),
06.IV.2002-17.VII.2004 wicepremier (minister stanu) i minister finansów odpowiedzialna dodatkowo za fundusze europejskie i administrację publiczną. Była przeciwna powołaniu Pedro Santan
y Lopes
a na urząd premiera i dlatego odeszła z rządu (wraz z minister spraw zagranicznych Marią Teresą Pinto Basto Patrício Gouveia). Wcześniej zdecydowano, że, w przypadku niepowołania go przez parlament na ten urząd, to ona zostanie tymczasowym premierem do nowych wyborów. Wkrótce zrezygnowała także z zasiadania w parlamencie. Obecnie jest doradczynią techniczną Banku Portugalii. 31.III.2008 r. stanęła na czele PSD. Jest pierwszą w historii Portugalii kobietą kierującą wielką partią.

Partyjna:

1990-2000 członkini Rady Narodowej PSD,
1997 wiceprzewodnicząca komisji polityki narodowej w PSD,
1998-99 wiceprzewodnicząca Partii Socjaldemokratycznej (PSD).