KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA 2004-

Maria Luisa Jimenez de Borjas

W latach 1979-2002 pracowa³a (z sukcesami) jako policjantka, a potem jako wysoki oficer policji. 27.XI.2005 r. bêdzie ubiegaĉ siê o wiceprezydenturê Hondurasu z ramienia Partido Unificación Democrática (UD).