GUBERNATORKI 2459- 
WŁADCZYNIE 1350

Maria López de Luna

Urodziła się około 1358 r. Jej rodzicami byli don Lope Ferrench (lub Lope de Luna), hrabia de Luna, i Brianda d'Agaout. 13.VI.1372 r. (lub 13.VI.1363 r.) wyszła za mąż za Marcina I Ludzkiego, przyszłego króla Aragonii i Sycylii (jako Marcin II). Z tego związku pochodziło czworo dzieci: Marcin, Jakub, Jan i Małgorzata. W 1396 r. zmarł król Aragonii, Jan I. Jego następcą został Marcin, ale przebywał wtedy na Sycylii. Maria doprowadziła do uznania go. Zebrała i przeprowadziła dwie sesje parlamentu Barcelony w tym celu. W latach 1396-1397 rządziła Aragonią w jego jako wicekról. Podobnie było w latach 1398-1399, gdy król powziął wyprawę na wybrzeża północnej Afryki, by zniszczyć bazy piratów. Ostatni raz objęła to stanowisko w 1401 r., gdy Marcin przebywał w Nawarze i Walencji. Maria pozostawiła po sobie sławę dobrej i mądrej władczyni.  Była także hrabiną Luny, księżną de Montblanc, panią de Bolea, Berbegal, Loarre, Vall d´Uxo iSegorbe. W latach 1402-1406 była hrabiną Empúries. Zmarła na atak apopleksji 29.XII.1406 r.