PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Maria Lavalle Urbina

Urodziła się 24.V.1980 r. w Campeche. Ta nauczycielka z szkoły podstawowej została pierwszą w Campeche kobietą, która zdobyła tytuł bakałarza z prawa. Potem była pierwszą kobietą-sedziną w Sądzie Najwyższym Meksykańskiego Dystryktu Federalnego. Od 1954 do 1964 r. pracowała w Sekretariacie ds. Wewnętrznych. W 1964 r. wraz z Alicią Arellano, także wywodzącą się z jej macierzystej Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI), zostały pierwszymi w historii Meksyku kobietami wybranymi do federalnego Senatu. W XII.1965 r. Maria Lavalle Urbina była pierwszą kobietą stojącą na czele tej izby parlamentu. W latach 1976-1980 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Publicznej. Potem aktywnie działała na rzecz praw człowieka. Wchodziła w skład kilku organizacji, np Stowarzyszenia Kobiet Meksyku lub Meksykańskiej Akademii Edukacyjnej. Zmarła 23.IV.1996 r.