GUBERNATORKI 1750
WŁADCZYNIE 1750

Maria Krystyna Joanna Józefa Antonina von Habsburg-Lotaryńska

Urodziła się 13.V.1742 r. w Wiedniu. Była czwartą córką i zarazem piątym dzieckiem cesarzowej austriackiej Marii Teresy i cesarza Franciszka I Stefana. W rodzinie nazywano ją Marie lub Mimi. Była ukochanym dzieckiem swej matki. Plotkowano też, że Maria Krystyna była kochanką żony swego brata Józefa II - Izabeli Marii Parmeńskiej i dopiero po jej przedwczesnej śmierci na ospę, wyszła za Alberta Kazimierza Wettyna, księcia sasko-cieszyńskiego. Nigdy nie zdołano tego udowodnić. Jako jedyna z swego rodzeństwa dostała pozwolenie matki na małżeństwo z miłości. Uprzywilejowana pozycja Marii Krystyny budziła zazdrość w jej rodzeństwie, która pogłębiła się jeszcze po ślubie siostry. W 1766 r. Maria Krystyna została żoną Alberta. 15.V.1767 r. przyszła na świat ich jedyna córka, Krystyna. Dziecko zmarło dwa dni później. Potem Maria Krystyna i Albert adoptowali arcyksięcia Karola. 

Arcyksiężna była bardzo inteligentna, urodziwa i miała zdolności malarskie. W poczet swych członków przyjęła ją rzymska Akademia Świętego Łukasza. Po śmierci Marii Teresy, cesarz Józef II (brat Marii Krystyny, którego z wzajemnością nie lubiła) powierzył jej i jej mężowi urząd namiestników Niderlandów Austriackich (Belgia i Luksemburg). Piastowali go w latach 1780-1793. Oboje arcyksięstwo w 1768 r. założyli w Wiedniu galerię zwaną "Albertina". Znajduje się tam jedna z największych na świecie kolekcji grafik. Maria Krystyna zmarła 24.VI.1798 r. w Wiedniu. Jest pochowana w tamtejszej krypcie królewskiej.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Hellmut Andichs, Kobiety Habsburgów, Kraków 1991,

3. Zbigniew Góralski, Maria Teresa, Kraków 1995.