WŁADCZYNIE 1350

Maria II

Urodziła się w 1367 lub 1370 r. jako córka Jana z Enghien, hrabiego Lecce, i Blanki z Baux. Ojciec Marii zmarł w 1380 r. Jego następcą został syn Piotr, który zmarł bezpotomnie w 1384 r. Wtedy to Maria została hrabiną Lecce jako Maria II. W tym samym roku poślubiła Rajmunda Orsiniego del Balzo z Noli, księcia Tarentu. Z tego związku pochodzili: Maria, Katarzyna, Jan Antoni i Gabriel. Rajmund zmarł w 1405 lub 1406 r. Maria została wtedy księżną-regentką Tarentu w imieniu swego najstarszego syna. 23.IV.1407 r. w Tarencie poślubiła króla Neapolu Władysława. To małżeństwo było bezdzietne. Władysław zmarł 06.VIII.1414 r. Jego siostra i następczyni Joanna II nienawidziła bratowej i uwięziła ją. Wkrótce została jednak uwolniona przez hrabiego Jakuba II z La Marche, męża nowej królowej. W 1420 r. Joanna II oddała Marii księstwo Tarentu dla jej syna Jana Antoniego. W 1434 r. Maria była hrabiną Conversano. Zmarła 09.V.1446 r.