WŁADCZYNIE 1200

Maria I z Montferratu

Urodziła się w 1192 r. w Tyrze. Była jedynym dzieckiem królowej Jerozolimy Izabeli I Jerozolimskiej i Konrada z Montferratu. Jej ojciec został zamordowany 28.IV.1192 r. w Tyrze przez asasynów, gdy jej matka była w ciąży. Ciężarna królowa królowa poślubiła 05.V.1192 r. Henryka I z Szampanii. Maria urodziła się więc jako pogrobowczyni. Od tytułu ojca nazywano ją "la Marquise". W dzieciństwie zaręczono ją z następcą tronu cypryjskiego, Gwidonem. Dawało to nadzieję na unię obu państw w następnym pokoleniu. Jednak narzeczony Marii zmarł w dzieciństwie. Królowa Izabela I zmarła 01.IV.1205 r. Z powodu opanowania Jerozolimy w 1187 r. przez Saladyna jej władza była wyłącznie nominalna. Jej następczynią została najstarsza córka, Maria z Montferratu. Nowa władczyni miała dopiero 13 lat, więc regentem w jej imieniu został wuj, Jan z Ibelinu, pan Bejrutu. 14.IX.1210 r. pełnoletnia już Maria poślubiła w Akrze Jana z Brienne. 03.X.1210 r. oboje zostali ukoronowani w Tyrze. W 1212 r. przyszła na świat ich córka Izabela II (Jolanta). Królowa Maria zmarła wkrótce potem prawdopodobnie wskutek powikłań poporodowych. Nową królową Jerozolimy została maleńka Izabela II.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. red. Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Kraków 2005,

3. Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.