MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Maria Josephina Arnoldina van der Hoeven

Urodziła się 13.IX.1949 r. w Meerssen. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała jako nauczycielka w Maastricht. Potem uzyskała drugi certyfikat nauczycielski z języka angielskiego. Następnie uczęszczała na kursy zarządzania organizacjami pozarządowymi w Instytucie Nauk Społecznych oraz na kursy zarządzania przedsiębiorstwami na Otwartym Uniwersytecie w Heerlen. Od 1969 r. nauczała w szkołach gospodarki wewnętrznej. W 1971 r. została radną szkolną w jednej z średnich szkół handlowych, w której pracowała. Do 1987 r. kierowała Handlowym Centrum Szkolenia Zawodowego dla Dorosłych w Maastricht. Następnie do 1991 r. stała na czele Centrum Technologicznego Limburg. Od 1991 r. zasiada w Izbie Drugiej z ramienia Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA). 07.VII.2006 r. objęła funkcję ministra edukacji, kultury i nauki w pierwszym rządzie Jana Petera Balkenendego. 21.II.2007 r., w jego trzecim rządzie, została ministrem ds. gospodarczych.